Medicinska Pomoć
Napredna
Pretraga
  1. Početna
  2. Uslovi Korišćenja

Uslovi Korišćenja

 

Trudimo se da naši korisnici u potpunosti budu zadovoljni uslugama koje pružamo i neprestano radimo na unapređenju istih. Pre korišćenja naših usluga, važno je pažljivo pročitati ovaj dokument koji sadrži bitne informacije.

Sledeći uslovi korišćenja predstavljaju sporazum između vas kao korisnika naših usluga i privrednog društva “Moj Doktor” d.o.o. iz Srbije (“Moj Doktor”, “mi”, “nas”), administratora web sajta moj-doktor.rs (“Sajta”) i povezanih web sajtova, aplikacija, servisa i mobilnih aplikacija omogućenih od strane “Moj Doktor” d.o.o. Ovi uslovi, zajedno sa našom politikom privatnosti, pravno uređuju korišćenje naših usluga bez obzira da li ste ili niste kreirali nalog na sajtu moj-doktor.rs.

Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja, molimo vas da ne koristite naše usluge. Korišćenjem, pristupanjem uslugama na bilo koji drugi način ili kreiranjem naloga na sajtu Moj Doktor, prihvatate uslove korišćenja, uključujući i politiku privatnosti koja se nalazi na sajtu. Ako ne prihvatate ove uslove, ne možete koristiti naše usluge.

Napomena o odricanju od mogućnosti pokretanja sudskog postupka: Prihvatanjem uslova korišćenja odričete se mogućnosti pokretanja bilo kakvog sudskog postupka u vezi sa zahtevom za naknadu eventualne materijalne ili nematerijalne štete nastale korišćenjem naših usluga i/ili informacija objavljenih na sajtu.

O portalu Usluge se mogu koristiti i bez kreiranja korisničkog naloga na sajtu. Međutim, da biste imali pristup svim uslugama koje pružamo, potrebno je da kreirate korisnički nalog i omogućite nam pristup određenim ličnim podacima, koji će biti korišćeni u skladu sa našom politikom privatnosti i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018). Moj Doktor je web sajt namenjen, pre svega, pružanju usluge posredovanja između vas kao potencijalnog korisnika zdravstvenih usluga i lekara koji profesionalno pružaju te usluge.

Iako ulažemo značajan napor i resurse u ažurno obavljanje svojih usluga posredovanja, ne tvrdimo niti garantujemo da su sve navedene informacije tačne, kompletne i istinite. Takođe, ne možemo biti odgovorni za bilo kakve greške (uključujući očigledne i slovne greške), prekide veze (bez obzira da li je u pitanju privremeni i/ili delimični kvar, popravka, unapređenje ili održavanje platforme ili nešto drugo), netačne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu, ili, pak, nedostatak informacija.

U skladu sa zakonom, ni Moj Doktor ni službenici Moj Doktor, direktori, zaposleni, predstavnici filijale, partnerske kompanije, distributeri, (distributivni) partneri, licencirani predstavnici, agenti ili druga lica koja učestvuju u stvaranju, sponzorisanju, promociji ili koja na drugi način čine platformu i sadržaj dostupnim, nisu materijalno odgovorni za:

  1. Bilo kakve kaznene, posebne, indirektne ili posledične štete ili gubitke, gubitak proizvodnje, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak ugovora, štetu ili gubitak ugleda i reputacije, gubitak prava na odštetu.

  2. Netačnost (opisnih) podataka (uključujući cene, raspoloživost i rejting) o pružaocima usluge prikazanim na platformi.

  3. Usluge obavljene i proizvode ponuđene od strane pružaoca usluge ili drugih poslovnih partnera.

  4. Bilo kakve (direktne, indirektne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili kašnjenjem platforme.

  5. Bilo kakvu (ličnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili, bilo usled (zakonskih) akata, grešaka, kršenja, (grubog) nehata, hotimičnih prekršaja, skrivanja informacija, nečinjenja, lažnog predstavljanja, krivičnog dela ili prekršaja koji se (delimično ili u celosti) mogu pripisati pružaocu usluge ili bilo kom od ostalih poslovnih partnera (njegovim zaposlenima, direktorima, službenicima, predstavnicima ili partnerskim kompanijama), čiji su proizvodi ili usluge (direktno ili indirektno) dostupni ili se nude i promovišu na platformi, uključujući i bilo kakvo (delimično) otkazivanje, prebukiranje, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van naše kontrole.

Moj Doktor nije prodavac pružaoca usluge. Ne pružamo zdravstvene usluge niti dajemo medicinske savete; isključivo smo posrednik između vas kao potencijalnog korisnika zdravstvenih usluga i lekara koji te usluge profesionalno pružaju. Stoga, ne možemo biti odgovorni za bilo koji vid štete nastale korišćenjem zdravstvenih usluga. Sve informacije na našem sajtu su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zameniti savete i medicinski tretman koje pružaju lekari. U slučaju hitnih stanja, bitno je da bez odlaganja potražite hitnu medicinsku pomoć.

Bitne informacije o pružanju zdravstvenih usluga Koristeći sajt i usluge koje pružamo, važno je da shvatite da ste isključivo odgovorni prilikom izbora pružaoca zdravstvenih usluga, te da Moj Doktor ni na koji način ne može biti odgovoran za obim i kvalitet pruženih usluga.

Odgovornost korisnika Prilikom kreiranja korisničkog naloga, potrebno je da unesete vašu e-mail adresu i da kreirate lozinku za pristup (password), kao i da unesete ostale podatke – u daljem tekstu podaci. Vaši podaci su isključivo vaša odgovornost i trebate ih čuvati i koristiti samo vi, bez predavanja bilo kom trećem licu. U slučaju gubitka ili kompromitovanja podataka, odmah nas obavestite putem e-mail adrese office@moj-doktor.rs.

Korišćenje usluga na našem sajtu je besplatno, dok eventualne troškove zdravstvenih usluga koje posredstvom našeg sajta koristite snosite isključivo vi, po cenovniku/tarifi pružaoca zdravstvenih usluga, uključujući i usluge koje putem vašeg naloga koristi bilo koje treće lice. Određene zdravstvene usluge mogu biti trenutno nedostupne zbog prebukiranosti pružaoca istih, na što Moj Doktor ne može uticati.

Promene uslova korišćenja Sve promene uslova korišćenja sajta biće blagovremeno objavljene na ovoj stranici.