Medicinska Pomoć
Napredna
Pretraga
  1. Početna
  2. Lekari
  3. Djordje Argirović

O “Djordje Argirović”

Dr Djordje Argirović, vlasnik Poliklinike Argirović, rođen je 1945. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1972. godine. Pored toga, diplomirao je i na Muzičkoj Akademiji u Beogradu 1986.godine, violinu kao glavni predmet. Na Urološkoj klinici KCS u Beogradu radi od 1973. godine.

Specijalistički ispit je položio 1981. godine, a iste godine odbranio je i Magistarski rad “Urološko-onkološki aspekti dijagnoze i lečenja tumora tetisa” . Doktorirao je 1992. godine: “Mesto i uloga različitih metoda lečenja neseminomskih tumora testisa”.

Doktorirao je 1992. godine: “Mesto i uloga različitih metoda lečenja neseminomskih tumora testisa”.

Autor je više od 350 naučnih radova i koautor u 3 monografije . Učesnik je preko 50 kongresa i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Tokom 1979./1980. godine boravio je 15 meseci na Urološkoj klinici “Klinikum Nuernberg” u Nemačkoj, kod Prof. Dr. H. Sachsea.

Osnivač je i dugogodišnji šef odseka urološke hemioterapije na Urološkoj klinici KCS, Beograd. Hemioterapijom uroloških malignoma se bavi od 1977. godine, posebno tumora testisa. Pionir je u operativnom lečenju tumora testisa sa aspekta retroperitonealne limfadenektomije, kao i operacije metastaza u limfnim žljezdama kod tumora penisa.

Medicinske Usluge

Urologija
Urologija

Specijalizacije

“Djordje Argirović” Answers

No online consultation.

Članci

No Articl posted yet.
  • Podelite: