Medicinska Pomoć
Napredna
Pretraga
  1. Početna
  2. Lekari
  3. Aleksandar Argirović

O “Aleksandar Argirović”

Dr Aleksandar Argirović, rođen je 1982. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2007. godine. Radi od 2008 godine na odeljenju urologije Kliničko bolničkog centra Zemun u Beogradu.

Doktorsku distertaciju pod nazivaom “Procena uticaja minimalno invazivne operacije za stres urinarnu inkontinenciju na kvalitet života kod žena” odbranio je u junu 2017 godine.

Specijalističke akademske studije iz oblasti urologije završio je 2010 godine. Specijalistički ispit iz urologije položio je 2015 godine sa odličnom ocenom.

Aleksandar je aktivno učestvovao na brojnim kongresima, stručnim usavršavanjima i objavio više stručnih radova iz oblasti urologije i uroginekologije u domaćim i stranim časopisima. Danas je stalno zaposlen kao specijalista urologije u Kliničko Bolničkom Centru Zemun na odeljenju urologije i kao konsultant u „Poliklinici Argirović“.

Medicinske Usluge

Urologija
Urologija

Specijalizacije

Jezici

“Aleksandar Argirović” Answers

No online consultation.

Članci

No Articl posted yet.
  • Podelite: